Til forsiden
Håpet Økologisk AS
Telefon: 51 82 82 51
Faks: 51 58 59 36
E-post: kundeservice@hapet.no
:: Hovedside
:: Nyheter
:: Vareutvalg
:: Hvordan bli kunde
:: Dyrkingssteder
:: Sunn livsstil
:: Samarbeidspartnere
:: Om oss
:: Oppskrifter
:: Økologiske linker
:: Kontakt oss
:: Temaark om økologi

  Opptatt av sunn mat og helse i hverdagen? 

Økologisk frukt og grønnsaker inneholder rikelige mengder med antioksidanter. Økologisk mat er ren mat, uten kunstige kjemikalier og sprøytemidler. Når du abonnerer på økologisk frukt og grønnsaker sikrer du at du har sunn mat tilgjengelig. Mange av våre kunder opplever at det er lettere å spise "5 om dagen" når de abonnerer på varene hos oss.

SUNNE FAKTA OM ØKOLOGISK MAT
I vanlige matvarer er ca. 360 ulike tilsetningsstoffer tillatt. I økologiske matvarer er 36 tilsetningsstoffer tillatt.

Økologisk melk har høyere innhold av omega fettsyrer og høyrere antioksidant nivå enn vanlig melk.

Økologisk frukt og grønnsaker har et høyt innhold av antioksidanter.
 
Dyr som får økologisk fõr er friskere og har høyere reproduksjonsevne.

NYT LIVET NÅ - OG TA HENSYN TIL FRAMTIDEN

Måten vi behandler naturen på bestemmer hva den gir oss tilbake i form av mat, miljø og rent drikkevann. Mat er livsviktig for at vi skal fungere i hverdagen. Hva er da mer naturlig enn at vi bryr oss om hvordan den produseres?

ØKOLOGISK MAT DYRKES UTEN BRUK AV KUNSTGJØDSEL OG KJEMISKE/SYNTETISKE SPRØYTEMIDLER.

Økologisk frukt og grønnsaker er omsorgsfullt dyrket og høstet av faglig dyktige produsenter. De kombinerer økologiske verdier med moderne landbruksmetoder. Vi plukker ut og pakker det beste, og er din garanti for at det smaker som det skal.

I økologisk landbruk er det viktig at gården skal være en sosial plass å arbeide på, og at avstanden mellom produsent og forbruker er kort, både fysisk og psykisk. Nærprodusert mat er miljøvennlig, ofte ferskere og bedre, og den gir dessuten oss mennesker mulighet til å få innsyn i vår egen mathverdag.

Økologisk dyrket mat har ofte en mer konsentrert og intens smak, og et høyere innhold av vitaminer og mineraler.

Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter både de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjon, både lokalt og globalt. 100% økologiske varer -
- mest mulig norske

 


Bestill bedriftsfrukt


   Husk:

Returkasser
De grønne kassene skal helst returneres ved påfølgende leveranse ved at de plasseres der sjåføren skal sette fra seg den nye grøntkassen.


RawFood for Dummies - Håpet arrangerer et introduksjonskurs i RawFood for sine kunder der vi lærer om RawFood og detox, vi deler opp oss i mindre grupper og lager maten som vi spiser i felleskap. Kursleder er Hilde Helle Olsen som noen kanskje kjenner fra tidligere kurs eller fra butikken. 
Ny dato: en lørdag i vår engang, info kommer i grøntkassen.