Til forsiden
Håpet Økologisk AS
Telefon: 51 82 82 51
Faks: 51 58 59 36
E-post: kundeservice@hapet.no
:: Hovedside
:: Nyheter
- Bilfri vareleveranse
- GMO kan gi allergi
- Økologi mot sult
- Gratis frukt til skoleelever
- Flere produsenter ønskes!
:: Vareutvalg
:: Hvordan bli kunde
:: Dyrkingssteder
:: Sunn livsstil
:: Samarbeidspartnere
:: Om oss
:: Oppskrifter
:: Økologiske linker
:: Kontakt oss
:: Temaark om økologi


Gratis frukt til skoleeleverTilbudet gjelder for ungdomsskoler og skoler med 1.-10. klasse

Fra i høsten vil det blir innført gratis frukt for alle elever på skoler med ungdomstrinn og for skoler med samlet  barne- og ungdomsskole. Undersøkelser viser at økologisk dyrket frukt inneholder mer vitaminer og antioksidanter (og ingen kjemiske sprøytemidler). Derfor håper vi at flest mulig skoler vil bruke bevilgningen til økologisk frukt. Er målet å gjøre kostholdet til elevene sunnere, mener vi at det bør gjøres ved å velge den sunneste og mest miljøvennlige frukten.

Vi er godkjent leverandør av økologisk skolefrukt i Rogaland. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet av 15.05.07:

Det innføres gratis frukt og grønt for alle elever på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2007. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 87 millioner kroner for å sikre dette. I tillegg kommer midler til forsøk med skolemat.

– Dette vil være et viktig bidrag for å gi elever et bedre kosthold og gjennom det også mer læringsutbytte, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Det er rene ungdomsskoler (8.–10. trinn) og skoler med alle trinn (1.–10. trinn) som starter opp regjeringens satsing på frukt og grønt.  Dette vil omfatte om lag 285 000 elever, og det er skoleeier som vil få det praktiske ansvaret med å gjennomføre ordningen. – Undersøkelser viser at det er elever på ungdomstrinnet som har det dårligste kostholdet. Denne elevgruppen vil ha størst nytte av gratis frukt og grønt, og derfor er det riktig å starte med ungdomsskoleelevene, sier Djupedal.

Dagens abonnementsordning med skolefrukt, og statstilskuddet til denne, vil bli videreført for de elevene som ikke omfattes av den nye ordningen.     
:: Artikkelarkiv
:: Abonner på nyheter
 


Tips en bekjent om denne artikkelen
Send til e-post adresse:
Ditt navn:
 
Utskriftsvennlig versjon

100% økologiske varer -
- mest mulig norske

 


Bestill bedriftsfrukt


   Husk:

Returkasser
De grønne kassene skal helst returneres ved påfølgende leveranse ved at de plasseres der sjåføren skal sette fra seg den nye grøntkassen.


RawFood for Dummies - Håpet arrangerer et introduksjonskurs i RawFood for sine kunder der vi lærer om RawFood og detox, vi deler opp oss i mindre grupper og lager maten som vi spiser i felleskap. Kursleder er Hilde Helle Olsen som noen kanskje kjenner fra tidligere kurs eller fra butikken. 
Ny dato: en lørdag i vår engang, info kommer i grøntkassen.